Inhoud:

Stamgegevens landen

2 Communicatietypes

3 Afdeldingen contacten

4. Fabrikanten

5. Vertegenwoordigers1. 
Stamgegevens Landen


2. Communicatietypes


Menupad: Relaties | Stamgegevens relaties | CommunicatietypesVia communicatietypes kunt u gegevens vastleggen voor communicatie met een relatie. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn telefoon, fax, e-mail, website, mobiele telefoon, etc. Bij Applicatie communicatietype dient u te selecteren welke specifieke variant het betreft. Dit is o.a. van belang voor acties vanuit het systeem, zoals het genereren van een e-mail voor een klant. Daarvoor dient de juiste applicatie communicatietype gekozen te zijn.


3.  Afdelingen Contacten


Menupad: Relaties | Stamgegevens relaties | Afdelingen contacten


Bij het registreren van contactpersonen kunt u eventueel aangeven bij welke afdeling deze persoon behoort. Daartoe kunt u hier afdelingen vastleggen. De vastgelegde afdelingen verschijnen als keuzemogelijk­heid bij het invoeren van een contactpersoon bij een relatie. U dient voor uzelf te bepalen hoe u het begrip ‘afdeling’ interpreteert. U kunt dit doen vanuit uw eigen organisatie of vanuit het gezichtspunt van de relatie. Valt uw commerciële contact bij uw klant onder uw afdeling ‘Verkoop’ of onder de afdeling ‘Inkoop’ van de klant?


4. Fabrikanten

Menupad: Relaties | Stamgegevens relaties | Fabrikanten


U kunt een fabrikant vastleggen als onderdeel van het invoeren van relaties. U kunt dit ook doen via een separaat invoerprogramma. Indien u daarbij aangeeft dat de fabrikant meteen als relatie opgenomen moet worden, zal de betreffende fabrikant bij het bewaren meteen in de relatietabel opgenomen worden. Indien een leverancier meteen fabrikant is, dan is het praktischer om bij het vastleggen van de leverancier onder Relaties, deze meteen als fabrikant aan te maken en niet via dit separate programma. Het systeem zal namelijk vanuit dit programma een nieuwe relatie aanmaken. De fabrikant zou er dan dubbel in komen te staan.


De fabrikant is van belang voor het bepalen van het land van oorsprong. Indien u niet de fabrikant kent en het is niet de leverancier, omdat deze het uitbesteedt, dan kunt u de fabrikantentabel gebruiken om de landen van oorsprong vast te leggen. Het is dan praktisch om het land van oorsprong als fabrikantcode aan te houden en als omschrijving bijvoorbeeld ‘Fabrikanten <land>’ in te geven.


Bij Stopplaats kunt u de haven van de fabrikant registreren. Het is optioneel. Het zal gebruikt kunnen worden voor communicatie met de forwarder. De stopplaatsen kunnen vastgelegd worden in een aparte stamtabel bij stamgegevens inkoop. Indien u met de module Goederen in Transit werkt, heeft u deze tabel al in gebruik.


5. Vertegenwoordigers

6. Inkoopverenigingen

Menupad: Relaties | Stamgegevens relaties | Inkoopverenigingen


U kunt inkoopverenigingen alleen vastleggen indien u gebruik maakt van de module Inkoop­verenigingen. U kunt een inkoopvereniging vastleggen als onderdeel van het invoeren van relaties. U kunt dit ook doen via een separaat invoerprogramma. Dit wordt verder beschreven in de handleiding voor de module Inkoopvereniging.