Menupad: Relaties | Stamgegevens relaties | Vertegenwoordigers


U kunt een vertegenwoordiger vastleggen als onderdeel van het invoeren van relaties. U kunt dit ook doen via een separaat invoerprogramma. Indien u daarbij aangeeft dat de vertegenwoordiger meteen als relatie opgenomen moet worden, zal de betreffende vertegenwoordiger bij het bewaren meteen in de relatietabel opgenomen worden. Let op de volgorde van vastlegging. Indien de vertegenwoordiger ook crediteur (i.v.m. commissie) en/of debiteur moet worden, dan zult u die betreffende onderdelen via het relatieprogramma dienen te registreren.


De tabs [Parameters commissie] en [Grootboekrek. commissie] zijn specifiek van toepassing indien u werkt met de module Commissie. U kunt dan uitzonderingen vastleggen per vertegenwoordiger. Deze functionaliteit staat verder beschreven in de handleiding voor die module.