Het is mogelijk om het gewicht van de verpakkingen te registeren. 


Er moet een inschatting gemaakt worden van het gewicht van de verschillende verpakkingen. Vervolgens kan er dan vanuit XL-ENZ, via de rapport generator, het aantal geleverde of gefactureerde eenheden geëxporteerd worden naar Excel, om vervolgens daar dan de berekening uit te voeren voor de verpakking.


Daarnaast is het mogelijk om ook per artikel het bruto en netto gewicht vast te leggen. Dat kan via 'Rapporten maken' met o.a. het dataset Item, die uit XL-ENZ gehaald moet worden. 


Indien u graag hulp wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met de helpdesk.