De lay-out van de voettekst is te wijzigen in het volgende menu:


Systeembeheer -> Controle programmatuur