Het is mogelijk om binnen een artikel nummer een prijsverschil aan te geven tussen de kleine maten en de grote maten. 


De prijsbreuken op maatniveau gaan via een apart programma buiten het artikelinvoerscherm om. Dat is het programma 'Prijsbreuken'. Dit programma is te vinden in het menu onder Artikelen -> Stamgegevens artikelen.