U heeft mogelijkheid om twee kortingsaantallen aan te geven bij een artikel. 


Indien u een korting wilt toepassen, vult u het eerste veld in en laat u het tweede kortingsveld gewoon op 0,00% staan. Als u toch bovenop de eerste korting, nog een korting wilt geven, vult u ook het tweede veld in.