De verzendkosten/vrachtkosten kunnen worden ingesteld bij leveringscondities en/of vrachtkosten. 


Indien er specifieke afspraken met een klant gemaakt wordt, kan er bij koppelen stamgegevens verkoop een regel worden opgesteld, waardoor altijd dezelfde verzendkosten worden gehanteerd.