Wanneer de scanner vast zit kan deze met onderstaande stappen gereset worden:

- Druk 1 keer op de rode knop (niet ingedrukt houden)
- Kies dan de optie 'Safe Battery Swap'
- Haal vervolgens de accu los (met de 2 knopjes (links en rechts) onderaan de zijkant van de scanner)
- Nu tegelijkertijd de 'scan' knop (de gele 'knop' (trigger) waarmee je barcodes scant) en de rode knop indrukken.
- De scanner wordt nu opnieuw opgestart
- De accu kan nu opnieuw in de scanner gedrukt worden.