Het is na het afsluiten van een boekjaar niet meer mogelijk om mutaties te maken (in een periode).