Wanneer de volgende foutmelding wordt getoond tijdens het verwerken van een factuur in een inkooprun, moet er gecontroleerd worden of er bij de journaalposten BTW is opgegeven. Indien het systeem aangeeft dat een factuur niet juist is, dan kan met de knop 'Controle' informatie verkregen worden over het probleem. Daar wordt in dit geval dus aangegeven dat de gegevens m.b.t. de BTW niet kloppen.