Om een negatieve integer in te kunnen vullen moet het formaat gewijzigd worden naar >>>>>>9-.