Wanneer het niet lukt om een artikel aan te maken is het belangrijk om het volgende te controleren. 


Een artikel moet indien van toepassing gekoppeld worden aan kwaliteit en/of kleuren en/of maten. Pas op het moment dat alles gekoppeld is, is het mogelijk om deze gegevens bij het artikel te gebruiken.
 

Om te controleren of alles goed gekoppeld is, kan het beste gebruik gemaakt worden van artikel validatie. Daar staan altijd de records voor iedere combinatie van de bij het artikel gebruike dimensies. Wanneer je dus geen gegevens ziet staan, moet minimaal een van de hierboven genoemde gegevens nog aan het artikel gekoppeld worden.