Het is mogelijk om de prijsverloop van een artikel te achterhalen. 


Middels het overzicht 'Financieel | Kostprijscalculatie | Overzicht geherwaardeerde artikelen ' met een selectie op het betreffende artikel is het mogelijk om de data op te halen.