Vraag

Hoe kan ik een artikel koppelen aan een allocatie / kostenplaats?


Antwoord

Menupad: Systeembeheer | Systeembeheer financieel | Interface handel/financieel | Gemeenschappelijke artikelkostenplaatsen

Het is wel de bedoeling dat alle allocaties gevuld worden. De allocatie toewijzing wordt vanuit verschillende journaliseringen gebruikt. En het systeem kan bij het invoeren van deze tabel niet bepalen of de uiteindelijke grootboekrekening waar het gebruikt wordt, maar met één of meerdere allocaties werkt. Daarom moeten ze allemaal gevuld worden. Wanneer een grootboekrekening bijvoorbeeld allocatie 1 niet heeft, dan zal die vanuit onderstaande tabel bij het boeken genegeerd worden.