Vraag


Hoe zorg ik ervoor dat de factuur van een balieverkoop niet via de printmanager per mail verstuurd wordt maar direct wordt uitgeprint?Antwoord

Het is niet mogelijk dit standaard in te stellen.
Iedere factuur gaat automatisch via de printmanager en email wanneer dit voor de betreffende klant zo ingesteld is.

Een workaround zou kunnen zijn om een nieuw ordertype voor balieverkopen aan te maken met de indicatie dat de factuur niet verstuurd moet worden.


Je kunt zelf een nieuw ordertype aanmaken via '' Verkoop | Stamgegevens Verkoop | Ordertypen'
Hier vink je 'verzend factuur naar debiteur' niet aan. 


Met het programma 'Printen facturen' in het menu kan dan de factuur alsnog geprint worden door deze daar te selecteren en de gewenste printer te kiezen.