Vraag

Hoe kan ik inkoopfacturen die door een leverancier automatisch geïncasseerd worden, buiten de betaalbatch houden?


Antwoord
Alleen facturen met een betaalwijze op rekening worden opgenomen in het betaalvoorstel. Wanneer je de betalingscode applicatie van een betaalwijze op een andere waarde zet dan de waarde op rekening, dan zullen deze facturen buiten beschouwing worden gelaten.