**UPDATE**


15-09-2020 

De tests zijn uitgevoerd. Er zijn geen bijzonderheden ontdekt, wat wil zeggen dat de uitrol in de productieomgeving op 28 september zonder problemen plaats kan vinden. U als gebruiker hoeft hier verder niets voor te doen. Mocht u na 28 september toch problemen ondervinden, dan kunt hier een ticket voor indienen in ons portaal. 


**UPDATE**Transsmart zal op 14 (test-acceptatie) en 28 september (productie) een aanpassing doorvoeren aan haar webservice.  Dit is middels het bericht hieronder aan de klanten van Transsmart bekend gemaakt. 

Wij verwachten niet dat dit problemen zal opleveren voor wat betreft de koppeling met XL-ENZ. Voor alle zekerheid zullen we desondanks de wijziging op 14 september testen. Mocht er aan onze kant toch een wijziging doorgevoerd moeten worden, dan doen we dat voor de uitrol in de productie omgeving op 28 september. Originele bericht van Transsmart:

 "Nieuwe wsdl webservice definitie
Transsmart zal op 14 en 28 september een aanpassing doorvoeren aan haar webservice. Het gaat om een uitbreiding van het wsdl-datamodel die klanten in staat zal stellen om specifieker informatie door te geven m.b.t. leeftijdsleveringen en zendingsbedragen.

Met uitzondering van één situatie hieronder beschreven, zal deze aanpassing geen impact hebben op uw gebruik van Transsmart. Ongeacht of u vanuit een standaard bronsysteem (ERP/WMS/eCommerce) met Transsmart koppelt of dat u maatwerk heeft laten bouwen voor de integratie, de uitwisseling van informatie zal na de update op exact dezelfde manier verwerkt worden.
Eén uitzondering
Sommige bronsystemen doen een keiharde controle op de precieze inhoud van de wsdl. Als de wsdl onverwacht wijzigt, dan veroorzaakt dit een foutmelding in het systeem van de klant en kan er geen enkele zending meer geboekt worden. Voor zover wij weten is de verandering van de wsdl geen issue voor deze bronsystemen: Exact Online, Magento2, AFAS Profit 7, NAV ShipIt 4, Microsign. Voor alle andere bronsystemen raden wij aan om contact op te nemen met de systeembeheerder.

Download hieronder de nieuwe versie van de wsdl
Deze wordt op de volgende tijdstippen geactiveerd op onze omgevingen:

  • test-acceptatie: maandag 14 september, 7.30u CET
  • productie: maandag 28 september, 7.30u CET

Gelijktijdig met het activeren van de nieuwe webservice definitie op onze acceptatie-omgeving, zal de bijhorende update van de documentatie gepubliceerd worden in het Support Forum."