Vraag

Bankboek parameter voor het importeren van betalingen Payment Provider.


Antwoord
Vanaf Patch 5.6.000.13 kan bij het bankboek middels een parameter bij het importeren van betalingen in de Gegevens uitwisseling gegevens van het bankboek aangegeven worden of de gegevens aangeleverd zijn door een zogenaamde Payment Provider.

Als dit het geval is en deze parameter wordt aangezet dan zal op een andere wijze naar de facturen gezocht worden waardoor deze beter herkend zullen worden.