Artikelen

Wijzigen van een artikel
Artikel naam of omschrijving kan altijd worden aangepast. Het aanpassen van een segment b.v. Merk / kleurgroep/ maatgroep etc. kan alleen aangepast worden i...
Gewicht van verpakking toevoegen
Het is mogelijk om het gewicht van de verpakkingen te registeren.  Er moet een inschatting gemaakt worden van het gewicht van de verschillende verpakkin...
Prijsverschillen o.b.v. maten
Het is mogelijk om binnen een artikel nummer een prijsverschil aan te geven tussen de kleine maten en de grote maten.  De prijsbreuken op maatniveau gaa...
Nieuw barcode type aanmaken
Met het programma Barcodetypes is het mogelijk om een nieuw type barcode aan te maken.  Klik hier om de handleiding te raadplegen voor de uitleg van het...
Korting invoeren
U heeft mogelijkheid om twee kortingsaantallen aan te geven bij een artikel.  Indien u een korting wilt toepassen, vult u het eerste veld in en laat u h...
Artikeldimensies zijn niet te selecteren
Wanneer de artikeldimensies niet te selecteren zijn in het programma vervangen/annuleren artikelen, is het belangrijk om de volgende stap te controleren.  ...
Directory/Map voor afbeeldingen toevoegen
Het toevoegen van een map voor afbeeldingen staat in de handleiding van artikelbeheer erg summer beschreven. In hoofdstuk 8 en in hoofdstuk 20.2 staat besch...
Inkoopprijzen exporteren naar Excel
Via de rapport generator met de dataset 'Item Purchase Data Export' is het mogelijk om de inkoopprijzen per artikel naar Excel te exporteren. 
Problemen met aanmaken van artikelen
Wanneer het niet lukt om een artikel aan te maken is het belangrijk om het volgende te controleren.  Een artikel moet indien van toepassing gekoppeld wo...
Artikel prijs historie
Het is mogelijk om de prijsverloop van een artikel te achterhalen.  Middels het overzicht 'Financieel | Kostprijscalculatie | Overzicht geherwaardee...
De kostprijs van een artikel wordt niet berekend
Vraag Waarom lukt het niet om de kostprijs bij een artikel te berekenen? Antwoord Menupad: Artikelen | Basis artikelen | Artikelen Indien je b...
Klant artikelnummers invoeren
Vraag Hoe leg ik de artikelnummers van onze klanten bij een artikel vast Antwoord Op de verkooporderregel heb je onderin twee velden. Eén van die veld...
Artikel koppelen aan allocatie / kostenplaats
Vraag Hoe kan ik een artikel koppelen aan een allocatie / kostenplaats? Antwoord Menupad: Systeembeheer | Systeembeheer financieel | Interface ha...
Artikelgegevens in andere talen
Vraag Hoe kan ik de artikelgegevens in andere talen toevoegen? Antwoord Menupad: Systeembeheer | Systeembeheer artikelen | Gemeensch. gegevens artike...