Artikelen

Wijzigen van een artikel
Artikel naam of omschrijving kan altijd worden aangepast. Het aanpassen van een segment b.v. Merk / kleurgroep/ maatgroep etc. kan alleen aangepast worden i...
Gewicht van verpakking toevoegen
Het is mogelijk om het gewicht van de verpakkingen te registeren.  Er moet een inschatting gemaakt worden van het gewicht van de verschillende verpakkin...
Orders worden niet automatisch ingelezen
Zodra orders niet meer automatisch in de test-omgeving ingelezen worden vanaf xx-xx-20xx, is er geen start order nummer aangemaakt voor de betreffende period...
Prijsverschillen o.b.v. maten
Het is mogelijk om binnen een artikel nummer een prijsverschil aan te geven tussen de kleine maten en de grote maten.  De prijsbreuken op maatniveau gaa...
Nieuw barcode type aanmaken
Met het programma Barcodetypes is het mogelijk om een nieuw type barcode aan te maken.  Klik hier om de handleiding te raadplegen voor de uitleg van het...
Korting invoeren
U heeft mogelijkheid om twee kortingsaantallen aan te geven bij een artikel.  Indien u een korting wilt toepassen, vult u het eerste veld in en laat u h...
Artikeldimensies zijn niet te selecteren
Wanneer de artikeldimensies niet te selecteren zijn in het programma vervangen/annuleren artikelen, is het belangrijk om de volgende stap te controleren.  ...
Directory/Map voor afbeeldingen toevoegen
Het toevoegen van een map voor afbeeldingen staat in de handleiding van artikelbeheer erg summer beschreven. In hoofdstuk 8 en in hoofdstuk 20.2 staat besch...
Inkoopprijzen exporteren naar Excel
Via de rapport generator met de dataset 'Item Purchase Data Export' is het mogelijk om de inkoopprijzen per artikel naar Excel te exporteren. 
Problemen met aanmaken van artikelen
Wanneer het niet lukt om een artikel aan te maken is het belangrijk om het volgende te controleren.  Een artikel moet indien van toepassing gekoppeld wo...
Artikel prijs historie
Het is mogelijk om de prijsverloop van een artikel te achterhalen.  Middels het overzicht 'Financieel | Kostprijscalculatie | Overzicht geherwaarde...
De kostprijs van een artikel wordt niet berekend
Vraag Ik krijg mijn kostprijs niet gevuld nadat ik bij een specifiek artikel "Berken Kostprijs" selecteer.  Antwoord Zijn er voor het artikel a...