Gegevens uitwisseling

Aanpassen e-mailadres
Het e-mailadres is te wijzigen in het volgende menu: Systeembeheer -> Controleprogrammatuur -> Onderhoud E-mail sjablonen " Hier is het moge...
Negatieve integer invoeren
Om een negatieve integer in te kunnen vullen moet het formaat gewijzigd worden naar >>>>>>9-.