Relaties

No Claim veld op het tabblad klant van de relatie
Vraag Op het tabblad klant bij de relatie is een selectieveld 'No claim' beschikbaar.  Waarvoor is dit selectieveld bestemd?   Antwoord ...
Adresmasker | Postbus vertalen
Vraag Is het mogelijk om het woord Postbus bij facturen in het Duits te veranderen naar Postfach en in het Engels naar PO Box (En voor Frans: Boîte postal...